nuno-show.nl

Voor het derde jaar loopt Patrick Damhuis van zijn woonplaats Enschede naar de Raad van Kinderbescherming in Den Haag. Hij wil met zijn wandeltocht aandacht vragen voor ouderverstoting.
Patrick mag zijn kinderen al jaren niet of sporadisch zien. Maar hij is niet de enige die hiermee te maken heeft.

Elk jaar hebben 16.000 kinderen geen of weinig contact met een van de ouders. Dat heeft deels te maken met ex’en die de kinderen beïnvloeden maar ook het huidige rechtssysteem werkt niet mee.

‘Kind moet beide ouders zien’

De ene ouder, in 85 procent van de gevallen is het vaak de moeder, probeert bewust of onbewust het kind zodanig te beïnvloeden dat de band met de andere ouder verbroken wordt. Niet alleen de ouders lijden, maar vooral ook het kind en niet te vergeten grootouders en andere familieleden.

Volgens Patrick luisteren rechters en instanties zoals jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming niet goed naar alle partijen. Ze laten te vaak het kind beslissen die dan al beïnvloed is door een ouder. Het kind kan geen evenredige beslissing maken en zou daarbij moeten worden geholpen. “Het is van groot belang dat een kind allebei de ouders ziet.”

Source link
Hart van NederlandHart van Nederland