Meer of minder macht naar Brussel? Zo denken Europeanen over de EU

Meer of minder macht naar Brussel? Zo denken Europeanen over de EU

Meer of minder macht naar Brussel? Zo denken Europeanen over de EU

“Het zijn kleine indrukken”, zegt hoogleraar Claes de Vreese. “Maar er liggen wel representatieve verhalen onder.”

De Vreese onderzoekt de houding van Europeanen tegenover de Europese Unie. Hieruit blijkt onder meer dat in de meeste EU-landen slechts een klein deel van de bevolking voor een vertrek uit de EU zou stemmen bij een eventueel referendum. En minder dan een kwart is het oneens met de stelling dat het EU-burgerschap veel voor ze betekent.

Wel is er kritiek op de manier waarop de EU werkt en is ingericht. Minder dan een op de drie inwoners vindt dat de EU momenteel goed functioneert.

In landen in het westen van Europa is men hierover nog wat kritischer dan in het oosten, zegt De Vreese. “In West-Europese landen is het vertrouwen in de Europese instellingen wat lager geworden. In Hongarije is er juist veel kritiek op de eigen nationale instituten en kijken sommige mensen naar de EU om hun rechten veilig te stellen en vrijheden te waarborgen.”

Het vertrouwen in de Europese instanties is dus niet erg hoog. Het is niet de enige uitdaging waar de EU aan kan werken:

Source link

nuno-show.nl

Moeten we Europese landen in financiële nood helpen? Dit vinden Europeanen

Moeten we Europese landen in financiële nood helpen? Dit vinden Europeanen

Moeten we Europese landen in financiële nood helpen? Dit vinden Europeanen

Hoogleraar Claes de Vreese onderzoekt de houding van Europeanen tegenover de Europese Unie. “Het hele Europese project heeft als uitgangspunt: af en toe moet je elkaar helpen om eruit te komen. Dit is lang niet altijd controversieel, zeker niet bij kleine onderwerpen.”

Maar bij grotere onderwerpen of tijdens crises valt er vaak een dubbele houding te bespeuren, zegt De Vreese. “Men wil zelf wel graag allerlei vruchten plukken, maar niet te veel uitgeven. Men wil wel iets te zeggen hebben over anderen, maar als het gaat over de eigen nationale begroting mogen anderen daar niets over zeggen.”

Tijdens de economische crisis, bijvoorbeeld, vonden veel Europeanen het lastig te verkroppen dat de Grieken door de EU financieel geholpen werden bij hun staatsschuldencrisis. “Solidariteit is makkelijk in tijden van economische voorspoed, maar veel mensen vinden dat het in moeilijke tijden niet ten koste mag gaan van wat je kunt doen in eigen land.”

Naast solidariteit kent de EU twee andere grote uitdagingen. Correspondent Sander van Hoorn legt uit:

Source link

nuno-show.nl

‘Opnemen’, ‘wegsturen’ of ‘geen probleem’. Zo denken Europeanen over migranten

‘Opnemen’, ‘wegsturen’ of ‘geen probleem’. Zo denken Europeanen over migranten

‘Opnemen’, ‘wegsturen’ of ‘geen probleem’. Zo denken Europeanen over migranten

Gemiddeld ziet 64 procent van de Europeanen migratie tussen landen binnen de EU als iets positiefs, blijkt uit de meest recente Eurobarometer, een enquête onder inwoners van alle EU-lidstaten. Maar immigratie vanuit landen buiten de unie, wordt door maar 40 procent van de Europeanen als iets positiefs beschouwd.

De cijfers verschillen sterk per land. In Nederland is 43 procent positief over immigratie vanuit niet-EU landen, in Hongarije 21 procent, in Italië 30 procent en in Duitsland 40 procent.

“Wat je bij Europeanen veel ziet is een dubbele mening”, zegt hoogleraar Claes de Vreese. Hij onderzoekt de houding van Europeanen tegenover de EU en Europese thema’s. “De meeste Nederlanders vinden de open grenzen binnen de EU een goede zaak en vinden dat ze overal moeten kunnen werken. Maar ze zijn veel meer verdeeld over de vraag of arbeidsmigranten uit andere EU-landen goed zijn voor de economie.”

Geen ‘migratieverkiezingen’

Duitsland en Italië zijn landen die de laatste tijd relatief veel asielzoekers hebben opgevangen. Hongarije daarentegen weigert mee te doen aan het herverdelen van asielzoekers. In deze drie landen is migratie dan ook een belangrijk thema, en bovendien zijn de Europese verkiezingen van volgende week de eerste na de migratiecrisis.

“Toch staat het thema bij de kiezers niet zo hoog als klimaat, terrorisme en mensenrechten”, zegt De Vreese. “Het blijft een spannend en belangrijk thema, maar het is ook niet zo dat het dit jaar migratieverkiezingen zouden zijn.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de Europese Unie? EU-correspondent Sander van Hoorn legt het uit:

Source link

nuno-show.nl

error: Content is protected !!

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: