Nieuwe plannen NOC*NSF in strijd tegen misbruik in de sport

Sportkoepel NOC*NSF heeft deze zondag een stappenplan gepresenteerd om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen. Het door Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, ontwikkelde plan moet sportverenigingen meer handvatten bieden bij het oplossen van een hardnekkig probleem.

Sportclubs wordt aangeraden een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen en duidelijke omgangsregels met leden af te spreken. Zij moeten al hun begeleiders, vrijwilligers en bestuursleden vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ook wordt sportclubs aangeraden de risico’s voor grensoverschrijdend gedrag in kaart te brengen.

Het stappenplan werd gepresenteerd tijdens een door Renald Majoor georganiseerde bijeenkomst. Majoor werd als 12-jarige jeugdspeler van Vitesse misbruikt en richtte twee jaar geleden stichting De Stilte Verbroken op, waarmee hij een veilig sportklimaat voor kinderen wil bevorderen.

Meer signalen bij tuchtinstanties

Vrijdag meldde NOC*NSF dat via het in februari ingestelde meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland meer signalen over seksueel misbruik terechtkomen bij tuchtinstanties. In het verleden waren er voor aanklagers en onderzoekers van het Instituut voor Sport Rechtspraak en de bondstuchtcommissies jaarlijks vijf signalen voor onderzoek, de afgelopen twee maanden waren dat er tien. Volgens Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, is dat het bewijs dat mensen de weg naar het nieuwe meldpunt weten te vinden.

In december 2017 presenteerde de commissie-De Vries haar rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Daaruit bleek dat 12 procent van de sporters in Nederland te maken heeft gehad met seksuele intimidatie en misbruik. In 4 procent gaat het om ernstige gevallen. Mede-sporters, niet begeleiders, worden veelal als pleger aangewezen.

Source link
2019-05-12 16:19:30

nuno-show.nl

error: Content is protected !!

This Area is Widget-Ready

You can place here any widget you want!

You can also display any layout saved in Divi Library.

Let’s try with contact form: