nuno-show.nl

Berichten verspreiden zich razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Vandaag: de grammaticakennis onder scholieren is sterk verslechterd.

Source link
VK: Voorpagina